Jiang_Hongrui_hs07_7301  Yu_Hen_Hu

Dr. Hongrui Jiang
Professor, Dept of Electrical Engineering
Vilas Distinguished Achievement Professor
Lynn H. Matthias Professor in Engineering

Ph: (608) 265-9418
hongrui@engr.wisc.edu

 

Dr. Yu Hen Hu
Professor, Dept of Electrical Engineering
Vice Chair of Operations

Ph: (608) 262-6724
hu@engr.wisc.edu